Pages

Saturday, January 12, 2013

Yêu bida Group


Yêu Bida Group - Clip2 - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú đánh Massé - by Ken 
video
Yêu Bida Group - Clip1 - Kỹ Thuật Piqué đảo góc - by Ken
video


Các Cú Đánh Gom Thông Dụng
video

MATXE CƠ BẢN

video

No comments:

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))